Tag: thetastefood

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารสายยางขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารสายยาง

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ก็คือให้อาหารทางสายยางผ่านทางรูจมูกและให้อาหารทางสายยางผ่านทางหน้าท้อง ซึ่งการให้อาหารทางสายยางมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ได้รับน้ำที่จะไปนำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยจะได้รับยาเพื่อรักษาโรค ...

ศูนย์อาหาร ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ศูนย์อาหาร ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ศูนย์อาหาร ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ จะพาไปทานร้านอาหารในห้าง ที่เราไม่ต้องจะตะเกียกตะกาย ตากฝน โหนรถเมล์ ไปหาทานแล้วกัน ...