Day: May 14, 2022

จีนโวยสหรัฐ ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับ “สถานะ” ไต้หวันบนฐานข้อมูลจีนโวยสหรัฐ ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับ “สถานะ” ไต้หวันบนฐานข้อมูล

นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแก้ไขข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ “สถานะ” ของไต้หวัน โดยลบประโยคที่ระบุว่า “ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน” ว่าบนโลกใบนี้ “มีเพียงจีนเดียว” ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน “คือรัฐบาลจีนเดียวที่ชอบธรรม” ...