Day: July 16, 2021

ชาวปารีสยื่นฟ้องรัฐปล่อยให้ประชาชนเสี่ยงรับสารตะกั่วจากเหตุไฟไหม้นอเทรอดามชาวปารีสยื่นฟ้องรัฐปล่อยให้ประชาชนเสี่ยงรับสารตะกั่วจากเหตุไฟไหม้นอเทรอดาม

ชาวกรุงปารีส ของฝรั่งเศส ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉยตอนสารตะกั่ว 400 ตัน กระจายทั่วเมือง จากเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม เมื่อ 2 ปีก่อน ปล่อยให้ประชาชนเสี่ยงสูดดมสัมผัสมลพิษทางอากาศกว่า 3 เดือน ...

อาเซียนอ่วมเจอวิกฤติโควิด เกาหลีใต้ จีน ผวากลับมาพบติดเชื้อพุ่งอาเซียนอ่วมเจอวิกฤติโควิด เกาหลีใต้ จีน ผวากลับมาพบติดเชื้อพุ่ง

สถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศ ในเอเชียและภูมิภาคอาเซียนกลับมาสร้างความหวั่นวิตกอีกครั้ง โดยเฉพาะการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเพิ่มสูงขึ้น และส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา(อินเดีย) ที่กลายเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ...

บริหารจัดการอาคาร: เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงในอาคารบริหารจัดการอาคาร: เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงในอาคาร

บริหารจัดการอาคาร: เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงในอาคาร เพลิงไหม้ในอาคารเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงในอาคารจึงเป็นอีกระบบสำคัญ ที่จะช่วยลดการเกิดความเสียหายได้ ...