Day: April 9, 2021

เลือกซื้อ ประกันสุขภาพ แบบไหน นำไปเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลือกซื้อ ประกันสุขภาพ แบบไหน นำไปเพื่อลดหย่อนภาษีได้

เลือกซื้อ ประกันสุขภาพ แบบไหน นำไปเพื่อลดหย่อนภาษีได้ จุดเริ่มต้นในการซื้อประกันชีวิตของใครหลายคน อาจจะเริ่มต้นที่ความต้องการลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นัก เนื่องจากแท้ที่จริงแล้ว ประกันชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์มากกว่านั้น ทั้งเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง สะสมทรัพย์ ส่งต่อความมั่งคั่ง ไปจนถึงการสร้างบำนาญให้กับตัวเองอีกต่อหนึ่ง ...