Day: July 19, 2020

จินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกันจินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกัน

จินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกัน วิชายาขมของเด็กหลายคน ก็วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์นี่หละคะ เด็กบ้านนี้ก็เป็นค่ะ ไม่ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพิ่งจะเริ่มมีความรู้สึกดีกับวิชาเลขเมื่อตอน ป.5 ที่ผ่านมานี้เอง จนล่าสุดวันนี้ ป.6 สอบกลางเทอมของเทอมแรก ปลาทูบอกแม่ก่อนออกจากบ้านว่า ...

หลายฝ่ายในญี่ปุ่นติงเรื่องการณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศหลายฝ่ายในญี่ปุ่นติงเรื่องการณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศ

การณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศของญี่ปุ่นถูกท้วงติง ในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงโตเกียว เพิ่มขึ้น ...