Movie News and Sport News News ทำความเข้าใจ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับร้านค้าขายของออนไลน์

ทำความเข้าใจ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับร้านค้าขายของออนไลน์

ทำความเข้าใจ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับร้านค้าขายของออนไลน์ สำหรับคนขายออนไลน์ ที่พิมเพลินได้นำมาไขข้อสงสัยให้กับร้านค้าออนไลน์เปิดใหม่กันบ้างแล้ว “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้านค้าออนไลน์ยังสงสัย และต้องทำความเข้าใจเช่นกัน

ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร? มีไว้ทำไม ต่างจากใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตรงไหน? ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้มั๊ย? บุคคลธรรมดาออกได้หรือเปล่า? และต้องออกแบบไหนถึงจะไม่มีปัญหากับสรรพากร วันนี้พิมเพลินรวบรวมข้อมูลที่คนขายออนไลน์อย่างเราต้องรู้มาให้แล้วค่ะ 🙂

ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร ?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ เอกสารที่ร้านค้ากิจการประเภท “ค้าปลีก” ที่ขายสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ เอาไว้เป็นหลักฐานแสดงมูลค้าสินค้าและบริการนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง ซึ่งถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา จะต้องมีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ค่ะ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างจากใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบยังไง ?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อ – สกุล ที่อยู่อาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าและบริการ
– ชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าสามารถแสดงเป็นรหัสสินค้าได้
– มีข้อความแสดงอย่างชัดเจนว่าราคาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Included) ไว้แล้ว
– ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่ง ภ.พ. 30 ได้

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
– ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ต้องแสดงชื่อ – สกุล ที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างชัดเจน
– ต้องแสดงชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน
– ต้องแยกจำนวนราคาภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
– ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สามารถนำไปหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่ง ภ.พ. 30 ได้

รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลข 13 หลักของผู้ออกใบกำกับ

คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”

หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี

ชื่อ ชนิด ประเภทสินค้า และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (ออกเป็นรหัสได้)

วันที่ออกใบกำกับภาษี

ข้อความที่ระบุในใบกำกับภาษีอย่างย่อว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT Included)

ข้อความอื่น ๆ ที่สรรพากรกำหนด

ข้อควรรู้ : ปัญหาหนึ่งที่ร้านค้าออนไลน์ต้องเจอ นั่นก็คือลูกค้ามักจะไม่ค่อยให้ข้อมูลเพื่อให้นำไปออกใบกำกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นชื่อ – สกุล ที่อยู่ นอกเสียจากลูกค้าจะต้องการจริง ๆ ไว้เพื่อทำการลดหย่อนภาษี ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากถ้าร้านค้าออนไลน์อยากจะทำให้ถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้า จึงเป็นวิธีช่วยแก้ปัญหาลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการออกใบกำกับภาษีแล้ว ยังช่วยลดเวลาการทำงานของร้านค้าอีกด้วยค่ะ

ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่ ?

ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีแบบย่อได้เช่นกันค่ะ เพราะว่าเป็นการขายปลีกให้ลูกค้าจำนวนมากเพื่อนำไปใช้สอยเอง แต่ว่าจะมีข้อกำหนดประเภทประเภทธุรกิจร้านค้าที่สรรพากรได้ออกเอาไว้ดังนี้

กิจการร้านค้าที่ขายในลักษณะขายปลีก

การขายปลีก จะต้องเป็นการขายแก่ผู้บริโภคตรง เพื่อนำไปใช้เองโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่ออีกทอดนึง เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของชำ ร้านขายยา เป็นต้น

กิจการที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น